Home
ESA Messtechnik GmbH
... přímo na míru !

Snímače vzdálenosti

Nejrozšířenějším způsobem měření vzdálenosti je použití indukčních dotykových snímačů. Na stejném principu pracují i snímače bezdotykové, sestávající z jádra, upevněného na pohyblivé části a cívek, připevněných na statoru, jejímž otvorem jádro prochází.

Bezdotykově pracují i snímače na principu vířivých proudů. Jsou to malé, vysokofrekvenčně napájené cívky, jejichž elektromagnetické pole indukuje ve vodivých předmětech vířivé proudy. Zpětným působením vířivých proudů dojde ke změně impedance cívky, jež je úměrná vzdálenosti cívky od vodivého předmětu.

Lankové snímače měří polohu a pohyb objektu pomocí pružného lanka, které se navíjí na odpruženou cívku snímače. Pro měření hodně velkých vzdáleností (100 m) se používají lineární měřící systémy, pracující na magnetickém nebo optickém principu.

ESA Messtechnik GmbH · Husitská 14 · 612 00 Brno
E-mail