Home
ESA Messtechnik GmbH
... přímo na míru !

Indukční snímače

V oblasti indukčních snímačů vzdálenosti Vám můžeme nabídnou snímače, u kterých při měření nedochází k dotyku snímače a měřeného předmětu (rozsah od 1 mm až po rozsah 1000 mm) a snímače, které se při měření dotýkají měřeného předmětu (rozsah od 1 mm až po rozsah 100 mm). Všechny typy se vyznačují velmi malou chybou jak linearity, tak i posunu nulové hodnoty či citlivosti. Bezdotyková řešení jsou vhodné jak pro statická, tak i pro vysoce dynamická měření bez zpětného vlivu na měřený předmět.

Principy :

Diferenční cívka - 1/2 můstek

M

Elektricky představuje takto konstruovaný snímač Wheatstonův půlmůstek, sestávající ze dvou měřících cívek. Pokud se jádro z feromagnetického materiálu, které se pohybuje uvnitř cívek, nachází ve středové poloze, je zdánlivý odpor obou cívek stejný a můstek je vyvážený. Jakmile dojde k vychýlení ze středové polohy, změní se zdánlivý odpor obou cívek v opačném smyslu a měřené napětí roste v rámci měřícího rozsahu úměrně s vychýlením jádra ze středové polohy.

  • + jednoduchost, vysoká přesnost, teplotní nezávislost, cenová výhodnost
  • - velká stavební délka
Bezdotykový Bezdotykový Bezdotykový Bezdotykový, odolný tlaku Dotykový

 

 

 

Diferenční transformátor (LVDT) - 1/1 můstek

M

Diferenční transformátor sestává z jedné primární a dvou sekundárních cívek, vzájemně svázaných feromagnetickým jádrem na principu transformátoru. Primární cívka je napájena střídavým napětím, které indukuje v sekundárních cívkách napětí. Jelikož jsou sekundární cívky zapojené proti sobě, je toto napětí při středové poloze jádra nulové. Vychýlením jádra ze středové polohy dojde ke změně tohoto indukovaného napětí, a to v závislosti na výchylce jádra.

  • + nízká citlivost na rušivé vlivy (teplota), krátká stavební délka
  • - složitější konstrukce
Bezdotykový Bezdotykový Bezdotykový Bezdotykový, odolný tlaku Dotykový

 

 

 

Elektronika

M

Indukční snímače jsou pasivní snímače, které ke své funkci potřebují aktivní zesilovače, napájené střídavým napětím. Toto napětí (s definovanou nosnou frekvencí - obvykle 5 nebo 10 kHz) je měněno (amplitudově modulováno) změnou polohy pohyblivé části snímače. Takto modulovaný signál je elektronikou vyhodnocen (demodulován) a převeden na stejnosměrný signál (obvykle 0 až 10 V nebo 4 až 20 mA), který je úměrný poloze pohyblivé části snímače. Tato technika je výhodná díky odolnosti proti vnějšímu rušení, vysoké stabilitě signálu a nízké citlivosti na změnu teploty.

ESA Messtechnik GmbH · Husitská 14 · 612 00 Brno
E-mail