Home
ESA Messtechnik GmbH
... přímo na míru !

Snímače s vířivými proudy

Bezdotykové snímače vzdálenosti, pracující na principu vířivých proudů, měří vzdálenost od elektricky vodivých objektů. Tyto objekty mohou, ale nemusí být feromagnetické. Měřící metoda je jen velmi málo citlivá na znečistěné prostředí, jako je olej, špína, vlhkost, prach nebo rušivá pole a proto je výhodně použitelná i v drsných průmyslových podmínkách.

Ke kontrole pohybujících se kovových předmětů či velikosti mezery mezi dvěma objekty (max. 40 mm) se používají snímače, pracující na principu vířivých proudů zejména tehdy, je-li vzájemný kontakt snímače a kontrolovaného objektu nežádoucí. Při volbě a instalaci snímače je třeba mít na paměti, že výsledky měření jsou závislé na vlastnostech materiálu měřeného objektu.

vířivé proudy

vířivé proudy

prospekty

ESA Messtechnik GmbH · Husitská 14 · 612 00 Brno
E-mail