Home
ESA Messtechnik GmbH
... přímo na míru !

Traveller Static

ESAM

Pokud potřebujete zaznamenávat data statických či quazistatických jevů (DC do 10 Hz), pak je pro Vás ESAM Traveller Static ten správný systém. Zařízení je možné v krocích po 8 kanálech rošiřovat až do počtu 256 kanálů. Při maximálním počtu kanálů je zařízení umístěno ve dvou systémových skříních. Rychlost snímání dat je nastavitelná od 0,007 až po 100 měření/sekundu, což odpovídá statickým či nízkofrekvenčním signálům dlouhodobých měření. V provozu "off-line" jsou data ukládána na vestavěnou flash kartu velikosti 1 GB. Pro provoz "on-line" je systém vybaven rozhraním USB, což umožňuje připojení k počítači, ukládání dat na jeho pevný disk a případné další vyhodnocení dat pomocí dodávaného software.

K zásuvným zesilovacím kartám je možné připojit tenzometry s odporem 120, 350 či 1000 Ω ve všech známých můstkových zapojeních, jakož i všechny druhy snímačů, pracujících na tenzometrickém principu. Navíc jsou k dispozici i karty pro měření teplot pomocí Pt-100. Napájení 1,25 VDC, 2,5 VDC nebo 5 VDC zajišťuje správný provoz tenzometrických můstků.

ESAM

Dobře čitelný LCD zobrazovač s podsvícením a membránová klávesnice na čelním panelu měřícího zařízení umožňují pohodlné a bezpečné ovládání systému.

K řízení procesu záznamu dat a jejich vyhodnocení slouží osvědčený ESAM 3.0 Software, který je možné provozovat pod všemi známými operačními systémy WINDOWS®.

 

Omezením některých funkcí vznikl systém Traveller Static Mini, který postrádá LCD display a používá jednodušší typ můstkového zesilovače a který neumožňuje použití čtvrtmůstkového zapojení.

Důležitá technická data :

Počet kanálů 8 až 256 kanálů, ±5V
Zesilovač Tenzometrický můstek (čtvrt-, půl- a plný můstek, 120 a 350 Ω, tenzometrické snímače)
Napájení 1,25V; 2,5V; 5V
Rozlišení 16 bitů; rychlost měření 0,4 měř./s až 100 měř./s, nastavitelná po krocích 0,1 pro každý kanál
LCD-display LCD-display s fóliovou klávesnicí a podsvícením, pro nastavení systému a zobrazení výsledků
Software ESAM 3.0 software pro Windows®XP a Vista

ESA Messtechnik GmbH DMS

prospekt

ESA Messtechnik GmbH · Husitská 14 · 612 00 Brno
E-mail