Home
ESA Messtechnik GmbH
... přímo na míru !

Traveller CF

ESAM

Traveller CF je vlajkovou lodí naší řady měřících systémů, umožňujících počítačovou podporu měření mechanických veličin, jako jsou deformace, vzdálenost, síla , tlak, zkroucení či teplota. Hardwarová architektura spolu se speciálním programovým vybavením umožňují snímání jak statických, tak i vysoce dynamických průběhů měřených veličin. Zařízení je vybaveno analogovými i digitálními vstupy pro snímání výše uvedených veličin a s ohledem na volitelný počet měřených kanálů a jednoduchou obsluhu tak odpovídá v nejširší míře nejvyšším požadavům na moderní měřící techniku. To jsou hlavní důvody, proč toto měřící zařízení dnes naleznete v mnoha provozech či výzkumných zařízeních nejen Evropy, ale i za jejími hranicemi.

Současné snímání dat s nastavitelnou (na jednotlivých kanálech rozdílnou) rychlostí v rozmezí od 0,007 až po 100 000 měření za sekundu je softwarově ošetřeno tak, aby vždy vznikly vzájemně korelující řady dat. Každý kanál má svůj 16 bitový A/D převodník a bipolární napájení, nastavitelné v rozmezí 0 až 7 VDC po jemných krocích 2,5 mV.

Zásuvné osmikanálové karty (pro tenzometry, snímače na bázi tenzometrů, termočlánky, snímače dráhy, piezorezistivní snímače či snímače s vysokoúrovňovým výstupem) je možné libovolně kombinovat, čímž vzniká modulární systém s možností rozšíření až na 128 kanálů (při použití rozšiřujícího modulu). Filtry s dolní propustí a antialiasingové filtry spolu s velmi přesnou kalibrací pomocí přídavného odporu jsou předpokladem pro vysokou bezpečnost celého měřícího řetězce. Zvláštností je systémový PCM kodér, sloužící k sériovému přenosu dat (až 10 Mbit/s), vhodný zejména pro použití s telemetrickým systémem.

Pro konfiguraci systému a řízení měření je možné použít připojení k počítači pomocí rozhraní USB 2.0, které umoží záznam dat v reálném čase (rychlostí až 4 milióny měření za sekundu) do paměti či na pevný disk počítače. Pro "off-line" měření je možné využít zabudovanou CF-kartu skapacitou až 2 GB.

Součástí dodávky zařížení Traveller CF je i softwarové vybení, které slouží nejen k nastavení konfigurace měření, ale i k rozsáhlému vyhodnocení naměřených hodnot.

Důležitá technická data :

Počet kanálů 8 analogových vstupů na 1 zásuvné kartě (až 4 nebo 8 karet v systému)
A/D-převodník 16 bitový A/D-převodník pro každý analogový vstup; rozsah ±2.500 VDC;
Rychlost měření až 100.000 měření za sekundu na každém kanále
Paměť a display Naměřená data se ukládají na CF kartu, uloženou v odpovídajícím slotu. Celková rychlost zápisu při plynulém zápisu na CF-kartu činí 600 kS/s.
Skříň Pro 32- a 64-kanálové systémy s LCD zobrazovačem a klávesnicí na čele přístroje
Napájení od 10 do 36 VDC
Rozměry a hmotnost 205 x 305 x 115 mm, 3 kg - pro 32 kanálovou skříň
(205 x 305 x 230 mm, 5 kg - pro 64 kanálovou skříň)

ESA Messtechnik GmbH DMS

prospekt

ESA Messtechnik GmbH · Husitská 14 · 612 00 Brno
E-mail