Home
ESA Messtechnik GmbH
... přímo na míru !

Snímače tlaku

Snímače tlaku pracují jako elektrické převodníky pro měření pneumatických a hydraulických tlaků. Mohou být použity v různých měřících řetězcích, jako např. v řídících a diagnostických systémech nebo jako prvky regulačních systémů. Mohou měřit absolutní i relativní tlaky s rozličnými měřícími rozsahy a výstupními signály.

Tenzometrické snímače tlaku jsou zvlášť výhodné k měření statických a pomalu se měnících tlaků.

Piezorezistivní snímače tlaku jsou určeny hlavně k měření při procesech vstřikování a spalování paliva spalovacích motorů - jejich specifická konstrukce umožňuje měřit s velkou přesností jak pomalu, tak rychle se měnící tlaky.

Všechny typy snímačů jsou dodávány v provedení odolném prachu a stříkající vodě, což umožňuje jejich použití i ve ztíženém prostředí.

Snímače, které nemají integrovaný zesilovač, mohou být samozřejmě přímo připojeny na odpovídající zesilovací kanály našich systémů Traveller

 

ESA Messtechnik GmbH · Husitská 14 · 612 00 Brno
E-mail