Home
ESA Messtechnik GmbH
... přímo na míru !

Snímačová telemetrie

Telemetrie

Metoda snímačové telemetrie umožňuje současný bezdotykový přenos měřeného signálu z pohyblivé na nepohyblivou součást a v opačném směru přenos napájecího napětí pro předzesilovač či snímač (bez nutnosti instalace baterie na pohyblivé části). Tento indukční přenos využívá dnes již převážně jen digitální (pulzně modulovaný - PCM) přenos signálu z rotující části ke statické elektronice, která slouží jak k napájení systému tak i k zesílení měřeného signálu pro potřeby jeho dalšího zpracování. Zvláštní skupinu tvoří nabídka zařízení s přenosem signálu pomocí radiových vln.

Výhodou je velká šířka pásma, odolnost proti interferenci, integrované napájení, robustnost a bezúdržbový provoz. Takto je možné přenášet statické a dynamické signály snímačů sil, tlaků, kroutících momentů, zrychlení, teplot, atd. a měřit otáčky.

Zařízení je nutné individuelně konfigurovat s ohledem na podmínky měření - proto nás bez váhání kontaktujte, a to i v případě potřeby nezávazných informací.

ESA Messtechnik GmbH · Husitská 14 · 612 00 Brno
E-mail