Home
ESA Messtechnik GmbH
... přímo na míru !

Jednokanálová telemetrie

jednokanálová

Patentovaný systém jednokanálové snímačové telemetrie byl vyvinut pro potřeby strojírenství, zejména pro bezdotykový přenos měřeného signálu z rotujících objektů, což umožnilo odstranit problémy s doposud používanými třecími kroužky (opotřebení, údržba, rušení signálu, elektomagnetická kompatibilita). Současné použití bezdotykového napájení snímačů, nacházejících se na rotující součásti, odstranilo nutnost požívání napájecí baterie.

Snímačová telemetrie nemá nic společného s klasickou telemetrií, užívanou zejména pro přenos rádiového signálu na větší vzdálenosti. Používá se princip transformátoru - přenos je uskutečněn na principu indukce na vzdálenost cca 200 mm.

jednokanálová

prospekt

ESA Messtechnik GmbH · Husitská 14 · 612 00 Brno
E-mail