Home
ESA Messtechnik GmbH
... přímo na míru !

Extenzometry

extenzometry

Extenzometry jsou nepostradatelným pomocníkem v oblasti výzkumu vlastností materiálů. Umožňují přímé měření na vzorcích materiálu, regulaci deformací a sledování trhlin. Výsledky měření slouží ke stanovení důležitých fyzikálních parametrů materiálů, jako např. E-modulu, Poissonovy konstanty, R-křivky, meze kluzu, houževnatosti, rychlosti šíření trhlin apod.

Použití:

 • pro statická i dynamická měření
 • jedno-, dvou- a tříosé, diametrální
 • velmi vysoké i nízké teploty
 • nízká i vysoká vlhkost
 • chemicky neutrální i agresivní média
 • vysoký tlak i vakuum
 • extenzometr

  prospekt

  ESA Messtechnik GmbH · Husitská 14 · 612 00 Brno
  E-mail